centered image

Silicon Polder Fund

Silicon Polder Fund B.V. komt voort uit de in 1997 opgerichte stichting en continueert in 2002 als fonds met een omvang van 12,5 miljoen euro.

Silicon Polder Fund begeleidt IT bedrijven met generieke softwareproducten en een internationale markt, van startfase naar gefaseerde groei met een uniek concept van business coaching, kennisinbreng en kapitaal. Fondsdirecteuren en coaches van Silicon Polder Fund zijn entrepreneurs en begeleiden IT bedrijven met commerciële ondersteuning vanuit de visie ‘leren door te doen’.

IT bedrijven maken gebruik van het uitgebreide Silicon Polder Fund netwerk, en hebben directe toegang tot venture capitalists.

Investors zijn verzekerd van solide investeringen in een uitgebalanceerde mix van sectoren, aantrekkelijke forecast en mogelijkheden voor co-investering.

Silicon Polder Fund is door coaching en training intensief betrokken; ontwikkelingen en signalen worden vroegtijdig onderkend.