centered image

Investeringsfilosofie

Investeringscriteria Silicon Polder Fund BV:

Het Silicon Polder Fund richt zich op jonge ICT bedrijven met generieke softwareproducten in de B2B markt. De focus ligt op de eerste fase van deze ondernemingen waarbij de coaching door het Silicon Polder Fund en haar businesspartners een belangrijke toegevoegde waarde biedt. Criteria voor investering: 1. Entrepreneurship, 2. een onderscheidend product voor een duidelijke markt, 3. een goed onderbouwd plan. Het Silicon Polder Fund heeft twee fondsen van waaruit geïnvesteerd wordt in jonge startende ICT bedrijven. ​ 1. Idee fonds:

a. Startende onderneming: i. Het bedrijf dient gekwalificeerd te zijn als startende onderneming. Dat betekent in het algemeen dat de onderneming (nog) geen volwassen management structuur heeft, noch een uitgekristalliseerde marketing & sales strategie en een min of meer werkend prototype van het produkt.

b. De grootte van de investering bedraagt maximaal € 100.000,-- c. De entrepreneur(s) en de aanpak (businessplan) hebben voldoende potentie om op een redelijke termijn waarde in de markt te creëren. Deze waardecreatie moet een rendement mogelijk maken, wat in verhouding is met het risicoprofiel van de investering.

d. Het product van de onderneming kwalificeert zich als software product met voldoende USP's om een plek op haar markt te veroveren.

e. De ondernemer en driver van het initiatief moet commercieel ingesteld en ‘coachable’ zijn.

​ 2. Positioneringsfonds:

a. (door)Startende onderneming: i. Het bedrijf dient gekwalificeerd te zijn als (door)startende onderneming. ii. Hierbij zal een onderscheidend product aanwezig moeten zijn. iii. Klanten of zicht op een aantal zgn. launching customers. iv. Een functionerend management team.

b. De grootte van de investering bedraagt maximaal € 500.000,--

c. Een scherpe marktbenadering op basis van een onderbouwd plan met voldoende potentie om op een redelijke termijn een ROI te genereren, welke in verhouding staat tot het risico profiel van de investering.

d. Het softwareproduct van de onderneming dient zich in de markt al bij enkele klanten gekwalificeerd te hebben. Door meer nadruk op directe en indirecte sales, releasestrategie, marketlaunch etc. moet met het team de potentie van het product commercieel geexploiteerd kunnen worden.

e. De ondernemer en zijn team moeten commercieel ingesteld en ‘coachable’ zijn.